Kapituła 2019/2020

Rada programowa konkursu:

Piotr Kak Przewodniczący Kapituły Konkursu
Maciej Buliński Wiceprzewodniczący Kapituły konkursu
Jacek Herbut Wiceprzewodniczący Kapituły konkursu
Maria Kramarczyk Członek Rady Programowej Konkursu
Jadwiga Kak Członek Rady Programowej Konkursu
Jolanta Materkowska-Bonar Członek Rady Programowej Konkursu
Krzysztof Baranowski Członek Rady Programowej Konkursu