Kapituła 2019/2020


Piotr Kak Przewodniczący Kapituły Konkursu
Maciej Buliński Wiceprzewodniczący Kapituły konkursu
Jacek Herbut Wiceprzewodniczący Kapituły konkursu
Maria Kramarczyk Członek Kapituły Konkursu
Jadwiga Kak Członek Kapituły Konkursu