TDM


TISCHNEROWSKIE DYSKUSJE MŁODYCH


europe


materialymaterialywizytowki

wizytowkiwizytowkiwizytowki


debaty_logo

Tischnerowskie Dyskusje Młodych to program realizowany wraz z Biurem Poselskim Europosłanki pani Róży Thun skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest rozwój świadomości obywatelskiej społeczeństwa i kształtowanie postaw demokratycznych wśród najmłodszego pokolenia Polaków.

Program realizowany jest w formie konkursu. Wskazane przez szkołę trzyosobowe drużyny spotykają się by podczas dyskusji, siłą argumentów przekonać drużynę przeciwną oraz widzów do swoich racji, wynikających z tezy, którą drużyna broni. Tematy dyskusji są losowane, przy czym drużyny mają 2 tygodniowy termin na przygotowanie.


Założenia:

Wybrane zagadnienia ogniskują uwagę uczniów wokół najważniejszych dylematów dzisiejszej Unii Europejskiej oraz funkcjonowania Polski w jej ramach. Pozwalają na szeroki dostęp do informacji i źródeł fachowych, jednocześnie umożliwiając przedstawienie własnych opinii i argumentów. Tematy nie są stricte polityczne i instytucjonalne, ale dotyczą szerokiego aspektu społecznego integracji europejskiej, zasad solidarności europejskiej.

 


multikulti

Uchodźcy – wielokulturowość. Czy Unia Europejska powinna otworzyć drzwi dla islamskich uchodźców.

TEZA 1: Unia Europejska i kraje członkowskie powinny otworzyć swoje granice dla uchodźców z krajów muzułmańskich.

TEZA 2: Kraje członkowskie mają obowiązek obrony swoich obywateli przed napływem uchodźców.


kopalnieOchrona środowiska. Czy nasz kraj w imię solidarności powinien zrezygnować z węgla, jako podstawowego źródła energii na rzecz odnawialnych źródeł.

TEZA 1: Wspólna walka z ociepleniem klimatu wymaga od Polski rezygnację z węgla, jako podstawowego źródła energii.

TEZA 2: Polska powinna bronić polskiego przemysłu węglowego kosztem zobowiązań międzynarodowych.


freedomDemokracja i ochrona prywatności. Czy władze mają prawo ograniczać wolność jednostki w imię walki z terroryzmem.

TEZA 1: Walka z terroryzmem wymaga, aby odpowiednie służby miały bardzo szeroki dostęp do prywatnych danych obywateli.

TEZA 2: Żadne zagrożenie nie może stanowić pretekstu dla ingerencji Państwa w sferę prywatną obywateli i dostęp do wrażliwych danych powinien być ograniczony do minimum i ściśle kontrolowany.REGULAMIN DYSKUSJITischnerowskie Dyskusje Młodych 2016

1. W projekcie uczestniczą pilotażowo 3 szkoły średnie z województwa małopolskiego i podkarpackiego, które zgłosiły jako pierwsze chęć udziału w konkursie.

2. Każda ze szkół biorących w udział w TDM reprezentowana jest przez drużynę, składającą się z 3 uczniów, wytypowanych przez szkołę.

3. Drużyna posiada swego opiekuna, nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie drużyny do debaty.

4. Każda ze szkół stoczy pojedynek z pozostałymi szkołami, biorąc udział w dyskusji na jeden z zaproponowanych tematów.

5. W dyskusji będą brać udział jednocześnie 2 drużyny ze szkół. Teza, której będzie bronić drużyna, zostanie przydzielona na podstawie losowania nie później niż na 2 tygodnie przed terminem debaty.

6. Debatę będzie oceniać jury składające się z zaproszonych gości.

7. Debaty przeprowadzane są w szkole uczestnika, przy czym gospodarz nie może brać udziału w debacie, na terenie swojej szkoły.

8. Rozdanie nagród odbędzie się w Krakowie w miesiącu maju/czerwcu 2016.


PROPOZYCJA SCENARIUSZA DEBATY ORAZ SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

I. Przebieg

1. Powitanie i prezentacja tematu debaty, drużyn oraz zaproszonych gości, regulaminu i przebiegu debaty. Przedstawienie tez reprezentowanych przez drużyny.

2. Pytania od prowadzącego – trzy pytania dla każdej z drużyn zgodne z tematem debaty (w tym jedno od eksperta), (ok. 15 minut).

3. Pytania drużyn – dwa pytania zgodne z tematem debaty zadawane drużynie przeciwnej na przemian(ok. 15 minut).

4. Wypowiedzi drużyn przedstawiające stanowisko broniące tezy, odnoszące się do tematu, a nie do wypowiedzi przeciwnika (ok. 15 minut).

5. Quiz na zakończenie – krótki quiz z podstawowych wiadomości dotyczących Unii Europejskiej (np. ile gwiazd ma flaga Unii, jakie państwa wchodzą w skład Beneluksu itp.) składający się z 6 pytań dla każdej drużyny. Pytania przydzielane są takie same, drużyna odpowiada na kartce i prezentuje odpowiedź) czas trwania: ok. 15 minut.

6. Losowanie tez do następnej debaty.

Łącznie: około 60 minut.


powiaty


II. Jury

7. Jury, złożone z trzech osób zaproszonych przez Biuro Poselskie Róży Thun i gospodarza debaty (prosimy o odpowiednio wcześniejsze podanie proponowanych osób do jury), po naradzie wystawia każdej drużynie jedną, wspólną ocenę, przydzielając punkty od 1 do 4 w trzech zaproponowanych kategoriach (maksymalnie 12 punktów).

8. Widownia głosuje na najbardziej aktywną, przekonywującą i barwną postać debaty, dzięki czemu po trzech debatach zostanie wyłoniony uczestnik, który otrzyma dodatkową nagrodę publiczności.

III. Ocena

9. Quiz wiedzy o Unii Europejskiej – po 1 punkcie za prawidłową odpowiedź (maksymalnie 6 punkty).
10. Ocenia się dyskusję drużyny, w tym:

– przygotowane do dyskusji pomoce audiowizualne(filmy, prezentacje, nagrania itp.) (1 do 4 punktów),
– siłę przekonywania, argumentacji (1 do 4 punktów),
– przygotowanie merytoryczne (1 do 4 punktów).

11. Podsumowanie. Podczas jednej debaty drużyna może uzyskać:

– ocena jury – od 3 do 12 punktów,
– wyniki quizu – od 0 do 6 punktów,
– RAZEM – od 3 do 18 punktów.

12. O końcowym zwycięstwie zdecyduje suma punktów zdobyta podczas wszystkich debat, jeśli dwie drużyny po zakończeniu, będą w posiadaniu tej samej ilości punktów, o zwycięstwie zadecyduje wynik debaty, w której drużyny się spotkały. Jeśli i to nie da odpowiedzi (w przypadku remisu w debacie) na pytanie kto zwyciężył, o kolejności zadecyduje losowanie.

PROPOZYCJA TERMINÓW REALIZACJI DEBAT

 • I debata: Uchodźcy i wielokulturowość. Czy Unia Europejska powinna otworzyć drzwi dla islamskich uchodźców?Miejsce: Oświęcim, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Oświęcimiu.
  Czas: 4 marca 2016, rozpoczęcie o g. 12.00.
  Uczestnicy: I LO im. Goszczyńskiego w Nowym Targu oraz Zespół Szkół nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy.
 • II debata: Ochrona środowiska. Czy nasz kraj w imię solidarności powinien zrezygnować z węgla, jako podstawowego źródła energii, na rzecz odnawialnych źródeł?Miejsce: Dębica, Zespół Szkół nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy.
  Czas: 23 lub 31 marca 2016, rozpoczęcie o g. 12.00.
  Uczestnicy: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Oświęcimiu oraz I LO im. Goszczyńskiego w Nowym Targu.
 • III debata: Demokracja i ochrona prywatności. Czy władze mają prawo ograniczać wolność jednostki w imię walki z terroryzmem?Miejsce: I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu lub Łopuszna.
  Czas: 8 lub 22 kwietnia 2016, rozpoczęcie o g. 12.00 lub 16.00.
  Uczestnicy: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Oświęcimiu oraz Zespół Szkół nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy.

Zadaniem gospodarza jest organizacja debaty, w tym m.in.: zapewnienie sali, podstawowego sprzętu audiowizualnego (projektor, komputer itp.), zaproszenie widzów debaty oraz prowadzącego, który przygotowuje pytania (do quizu ok. 10-15 pytań typu zamkniętego oraz otwarte pytania do debaty).
Gospodarz zaprasza również do jury minimum trzy osoby (np. nauczycieli nauk społecznych, osoby zaufania publicznego itd.).

Dodaj komentarz