Lista laureatów

Sześcioosobowa komisja, złożona z nauczycieli informatyki dokonała przeglądu 28 filmów, które wpłynęły jako prace II etapu XIV Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego MIKROPROFESOR. Każda z nadesłanych prac otrzymała ocenę punktową, będącą wartością średnią wszystkich ocen zaproponowanych przez poszczególnych członków komisji, z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku. Następnie dodano liczbę punktów, które uczestnicy uzyskali w etapie pierwszym. Suma punktów etapu pierwszego i drugiego pozwoliła wyłonić Mikroprofesora’2017 oraz ustalić kolejność końcową, która zostanie ogłoszona podczas uroczystego wręczenia nagród 27. maja 2017 w Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Szczegóły uroczystości zostaną omówione indywidualnie z laureatami i ich opiekunami.

Lista laureatów, w kolejności alfabetycznej:

  • Bąk Jan – Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, opiekun – pan Krzysztof Kliś
  • Ciepiela Paweł – Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, opiekun – pan Sebastian Ślemp
  • Darłak Rafał – Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach, opiekun – pan Maciej Matusik
  • Gil Jarosław – Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, opiekun – pani Renata Puchała
  • Kołodziejek Cezary – Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, opiekun – pani Katarzyna Łapeta
  • Lech Karol – Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, opiekun – pan Piotr Kraska
  • Palamiotis Piotr – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, opiekun – pan Artur Rokicki
  • Schab Mateusz – Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, opiekun – pani Marzena Kowalczyk
  • Wasieleski Juliusz – Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów we Włocławku, opiekun – pani Anna Kotwicka
  • Wawrzyńczak Dominik – Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, opiekun – pani Katarzyna Łapeta

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, podkreślając bardzo wysoki poziom prac II etapu. Końcowa klasyfikacja zostanie opublikowana 28 maja.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.